DOCUMENTE NECESARE CONCURS

DOCUMENTE NECESARE

Anunț privind organizarea de către S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A. a procedurii de selecţie pentru ocuparea unui număr de cinci posturi de membru al Consiliului de Administraţie, în conformitate cu prevederile OUG. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.


 

  1. Anunț
  2. Scrisoare așteptări
  3. Model CV
  4. Declarație pe proprie răspundere
  5. Declarație interese